Make your own free website on Tripod.com

Home | Newsletter | Community | Knight Watch | Monthly Meeting | Charity Fund | Planet Free | In the Press
Resident's Corner | Faces of USJ | Products & Services | About Us | Feedbackget this gear!

These are our archives. For the latest updates visit our Main Website at http://www.usj23.com


[This is a scanned copy of the original document, certain elements were edited for clarity ] - webmaster

1 of 2 pages

MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAVA
Persiaran Perpaduan, USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Tel : 03 - 8026 3131 Faks : 03 - 737 6585
Laman Web: http://www.mpsj.gov.my

 

MPSJ/286/5/A (44)
22hb Oktober, 2001

En Yee Foon Kong
Pengerusi
USJ 23 RESIDENT & N/W PRO TEM COMMITTEE 2001
12,
Jalan USJ 23/3C
UEP Subang Jaya
47610, Subang Jaya
Selangor, Darul Ehsan

Tuan,

 
'MENARA TELEKOMUNIKASI BERDEKATAN DENGAN KAWASAN PERUMAHAN USJ 23'

Saya ingin merujuk kerada surat tuan bertarikh 12hb Oktober, 2001 mengenai perkara di atas.

2.     Berbanyak terima kasih di atas kesudian tuan menulis kepada saya terhadap kebimbangan Persatuan Penduduk USJ 23 berhuhung dengan pembinaan Menara Telekomunikasi di kawasan perumahan. Saya ingin maklumkan, Majilis tidak pernah memberi kebenaran terhadap perkara yang tersebut. Dasar Kerajaan Negeri dan juga MPSJ terhadap pembikinan menara telekomunikasi ini adalah seperti berikut

i)     Menara telekomunikasi boleh didirikan bagi memberikan khidmat yang baik kepada
       perkhidmatan telefon bimbit

ii)    Kelulusan pembinaan struktur mesti diperolehi terlebih dahulu dari pihak Majilis,
iii)   Menara ini mesti berada sekurang-kurangnya 150 meter dari kawasan perumahan

3. Oleh kerana Menara Telekomunikasi yang tuan maksudkan tidak mengikuti peraturan, pihak kami akan memberi notis untuk tujuan perobohan. Pegawai saya akan diminta untuk memberi laporan yang Iebih terperinci.

4. Buat makluman tuan, kami telah mengeluarkan arahan kepada semua Syarikat TELCO supaya mengistiharkan menara-menara dan alat-alat pemancar yang dipunyai oleh mereka yang berada di seluruh kawasan Majilis. Masa yang diberikan adalah dalam tempoh 3 bulan.(SILA NYATAKAN NO. RUJUKAN BILA MENJAWAB)

continue Page 2

[This is a scanned copy of the original document, certain elements were edited for clarity ] - webmaster


[Back to Telecommunication Tower Page]
 


These are our archives. For the latest updates visit our Main Website at http://www.usj23.com

Home | Newsletter | Community | Knight Watch | Monthly Meeting | Charity Fund | Planet Free | In the Press
Resident's Corner | Faces of USJ | Products & Services | About Us | Feedbackget this gear!


Send mail to webmaster@usj23.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2001 - 2002 USJ23 Neighbourhood
USJ23 Residents & N/W Pro Tem Committee 2001
12 Jalan USJ 23/3C UEP Subang Jaya 47610 Subang Selangor Malaysia
Telephone: 603-80247143 Fax: 603-80240752
Publication or dissemination of the contents of this website is strictly prohibited. All information displayed on this website (reports, photographs, logos) are intellectual properties owned by us. You may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially, or otherwise exploit any of the contents of our website without our prior written consent.
This page was last updated on Friday, 29. March 2002